Stockholms solkarta

map
map
Tooltip text

Stockholms höga solinstrålning kan jämföras med städer i centrala Europa. Därför lönar det sig att satsa på solenergi.

För dig som fastighetsägare gör vi det nu enklare att installera solceller på ditt tak med hjälp av Stockholms solkarta.

Genom att använda den interaktiva kartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak för att bedöma om du ska installera solceller eller solfångare.

Använd solkartan så här

Skriv in adressen i sökfältet och klicka på din byggnad i kartan så ser du potentialen för solel och solvärme (kWh) uträknat med hjälp av schabloner. Färgskalan visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket, när du klickar på en byggnad ser du tre "solar" den röda solen (till vänster) visar antal kvadratmeter takarea med hög potential (hög solinstrålning ="strålande"), den gula solen (i mitten) visar något mindre potential ("lovande") och den blåa solen till höger visar arean med låg solinstrålning ("tveksam"). Färgskalan visar infallande solenergi i kWh/m2 och år. 

Du har själv möjlighet att ändra storleken på installationerna genom att ändra ytan i informationsrutan.

Stockholms solkarta visar också aktuell solelsproduktion på stadens egna anläggningar. Klicka på en av de runda orange anläggningssymbolerna eller skriv in adress så får du upp aktuell status för respektive anläggning.

Öppna solkartan i helskärmsläge här (öppnas i ett nytt fönster)

Om Stockholms solkarta

Information om hur potentialerna har räknats fram finns bakom frågetecknens symboler i informationsrutan. För frågor och mer information om solkartan kontakta: malin.lindstaf@Stockholm.se

Beräknade värden visar ett genomsnittligt år, baserade på indata från SMHI år 1999-2009. Kartunderlaget är en modell från 2012 som inte tar hänsyn till skuggning från vegetation eller objekt på taken som till exempel skorstenar och ventilationstrummor. Den angivna takytan kan variera något mot den verkliga ytan.

Mer information om att installera solel

På stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning kontrollerar du om det krävs bygglov för anläggningen, eller om närstående byggplaner kan påverka en planerad installation.

Vill du veta mer om hur du kan gå vidare med en installation, besök Energi- och klimatrådgivningens hemsida.