Stockholms solkarta

map
map
Tooltip text

Stockholms höga solinstrålning kan jämföras med städer i centrala Europa. Därför lönar det sig att satsa på solenergi.

För dig som fastighetsägare gör vi det nu enklare att installera solceller på ditt tak med hjälp av Stockholms solkarta.

Genom att använda den interaktiva kartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak för att bedöma om du ska installera solceller eller solfångare.

Använd solkartan så här

Klicka på din byggnad eller skriv in adressen i sökfältet så ser du potentialen för solel och solvärme (kWh) uträknat med hjälp av schabloner. Färgskalan visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket. Färgskalan visar infallande solenergi i kWh/m2 och år. Hög solinstrålning visas med röd färg och ger då bättre förutsättningar för solenergi än tak med lägre instrålning som visas med blå färg. Färgskalan visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket.

Du har själv möjlighet att ändra storleken på installationerna genom att ändra ytan i informationsrutan.

Stockholms solkarta visar också aktuell solelsproduktion på stadens egna anläggningar. Klicka på en orange anläggningssymbol eller skriv in adress så får du upp aktuell status för respektive anläggning.

Om Stockholms solkarta

Information om hur potentialerna har räknats fram finns bakom frågetecknens symboler i informationsrutan. För frågor och mer information om solkartan kontakta: malin.lindstaf@Stockholm.se

Beräknade värden visar ett genomsnittligt år, baserade på indata från SMHI år 1999-2009. Kartunderlaget är en modell från 2012 som inte tar hänsyn till skuggning från vegetation eller objekt på taken som till exempel skorstenar och ventilationstrummor. Den angivna takytan kan variera något mot den verkliga ytan.

Mer information om att installera solel

På stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning kontrollerar du om det krävs bygglov för anläggningen, eller om närstående byggplaner kan påverka en planerad installation.

Vill du veta mer om hur du kan gå vidare med en installation, besök Energi- och klimatrådgivningens hemsida.