År Installerad effekt (kW) Solcellsyta (m²) Producerad energi (kWh)
Totalt