Hoppa till huvudinnehållet

Anläggningslistan

Nedan visas en lista med alla solcellsanläggningar som ägs av Stockholms stads bolag och förvaltningar.


Förklaring status solcellsanläggning

För att få mer information om status för solcellsanläggningen, gå in respektive anläggning.

Anläggningar med endast produktionsmätning (mäter producerad kWh)

 anläggningen i produktion

anläggningen producerar inte 

Anläggningar som mäter performance ratio (produktion, solinstrålning och modultemperatur): 

anläggningen fungerar som den ska

anläggningen producerar mindre än vad den borde

innebär att solinstrålningen kan vara för låg för att avgöra status eller att anläggningen producerar mycket mindre än vad den borde