Anläggningar


Förklaring status solcellsanläggning

För att få mer information om status för solcellsanläggningen, gå in i fliken Performance Ratio under respektive anläggning.

 anläggningen fungerar som den ska

 anläggningen producerar mindre än vad den borde.

 innebär att solinstrålningen kan vara för låg för att avgöra status eller att anläggningen producerar mycket mindre än vad den borde alternativt att något är fel på anläggningen

 betyder att det inte går att avgöra status. Detta kan bero på att solinstrålningsgivare saknas eller andra mätvärden saknas.